სამშაბათი

სამშაბათი.

 

დრო

გადაცემის დასახელება

მოკლე ანოტაცია

08:00 - 10:00

მუსიკალური ,,ნონ სტოპი“

მუსიკალური  კომპოზიციების კრებული

10:00 – 12:00

დილის გადაცემა

12:00 -  14:30

მუსიკალური ,,ნონ სტოპი“

მუსიკალური კომპოზიციების კრებული

14:30-15:00

საინფორმაციო გამოშვება,, ქრონიკა“

 

15:00- 18:30

მუსიკა , რუბრიკა ,,საინტერესო“ ,,შუადღე „ მუსიკალურ წამყვანებთან ერთად

18:30-19:00

საინფორმაციო გამოშვება,, ქრონიკა“

 

19:00:20:30

მუსიკალური ,,ნონ სტოპი“

მუსიკალური კომპოზიციების კრებული