საატესტატო გამოცდების დაწყებიოს თარიღი ცნობილია

2017 სასწავლო წლისთვის მე–11 და მე–12 კლასელების საატესტატო გამოცდების დაწყების თარიღი ცნობილია.

მე–12 კლასელებისთვის საგამოცდო პერიოდი 2017 წლის 21 მაისს დაიწყება ხოლო მე–11 კლასელებისთვის  2017 წლის 16 მაისს.

მე–11 კლასელებს გამოცდების ჩაბარება შემდეგ საგნებში მოუწევთ: ფიზიკა, ქიმია გეოგრაფია და ბიოლოგია ხოლო მე–12 კლასელებს: ქართული, უცხო ენა, ისტორია და მათემატიკა.

03.05.2017